Přezkoušení z odborné způsobilosti (vrácení řidičského oprávnění)

Řidič, kterému bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu delší než 12 měsíců, musí pro vrácení řidičského oprávnění úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti, přezkoušení je třeba složit z každé skupiny, o kterou žádá.

Rozsah přezkoušení

  • Test z pravidel provozu a zdravotní přípravy (elektronický test na počítači)
  • Ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel
  • Zkouška z praktické jízdy pro každou skupinu
  • Po úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel doložit úspěšné absolvování psychotestů akreditovaného dopravního psychologa (seznam na vyžádání v autoškole).

Přihlášení k přípravě na přezkoušení

Přihlášení k přezkoušení odborné způsobilosti potřebujete následující dokumenty:

Žádost i posudek nechte potvrdit praktickým lékařem. Na razítku musí být text „praktický lékař“, jméno lékaře musí být čitelné.

S vyplněnou žádostí nás navštivte na našich pobočkách, kde s vámi dohodneme plán přezkoušení

Ceník přípravy na přezkoušení

Ceník platný od 1. 1. 2024.
Ceny kurzovného nezahrnují správní poplatky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna ceníku vyhrazena.

Popis Skupina Cena
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. A 6 000 Kč
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. C 6 500 Kč
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. B 5 000 Kč