Přezkoušení z odborné způsobilosti (vrácení řidičského oprávnění)

Řidič, kterému bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu delší než 12 měsíců, musí pro vrácení řidičského oprávnění úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti, přezkoušení je třeba složit z každé skupiny, o kterou žádá.

Rozsah přezkoušení

  • Test z pravidel provozu a zdravotní přípravy (elektronický test na počítači)
  • Ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel
  • Zkouška z praktické jízdy pro každou skupinu
  • Po úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel doložit úspěšné absolvování psychotestů akreditovaného dopravního psychologa (seznam na vyžádání v autoškole).

Přihlášení k přípravě na přezkoušení

Přihlášení k přezkoušení odborné způsobilosti potřebujete následující dokumenty:

Žádost i posudek nechte potvrdit praktickým lékařem. Na razítku musí být text "praktický lékař", jméno lékaře musí být čitelné.

S vyplněnou žádostí nás navštivte na našich pobočkách, kde s vámi dohodneme plán přezkoušení

Ceník přípravy na přezkoušení

Ceny kurzovného nezahrnují správní poplatky. Počet hodin jízd je uveden ve vyučovacích hodinách (1 hod = 45 min). Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník aktualizován k 1.6.2022.

Popis Skupina Cena
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. A 6 000 Kč
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. C 5 000 Kč
Vrácení řidičského oprávnění po době delší než 1 rok - příprava k přezkoušení. B 4 500 Kč