Profesní průkazy


Vstupní školení

K získání průkazu profesní způsobilosti řidiče držitelů řidičského oprávnění C,CE,D,DE. Školení je v rozsahu 140 hodin (21 let), resp. 280 hodin (18 let). Zkouška je formou testu - 80 otázek z 8 okruhů.
Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5let od data vydání, v případě ABSOLVOVÁNÍ pravidelného školení.

Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • poskytování služeb a logistiky,
 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Pravidelné školení

 • Určeno pro držitele profesních průkazů skupin C,CE,D,DE.
 • Rozsah 7 vyučovacích hodin.
 • Aktuální témata, změny legislativy.
 • Prohloubení znalostí v rozsahu výuky pro získání profesního osvědčení.
 • V učebně akreditované školící středisko.


Ceník profesních školení

Změna ceníku vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník aktualizován k 1.1.2021.

Popis Cena
Profesní průkaz - pravidelné školení 900 Kč + sleva dle počtu účastníků
Profesní průkaz - vstupní školení Na vyžádání

Kontaktujte nás pro skupinovou nabídku »