Ceník přepravních služeb

V následujících tabulkách jsou uvedeny sazby za ujetý kilometr a další služby související s přepravní činností. V případě stálé práce je cena smluvní na základě oboustranné dohody dle objednaných tras v návaznosti na vytížení vozidel, rovněž tak v případě nakládání, skládání a vyřizování celních formalit. Uvedené ceny za dopravné jsou platné i ve dnech pracovního klidu, tzn. soboty, neděle a svátky. Ceny jsou bez příslušné sazby DPH.

Typ vozidla ČR
Cena / 1 km
Zahraničí
Cena / 1 km
IVECO EuroCargo (6t) 20,00 Kč smluvní
IVECO EuroCargo (3,5t) 16,00 Kč smluvní
Volkswagen LT (4,9t) 10,50 Kč smluvní
Mercedes-Benz Vito 10,50 Kč smluvní
Osobní vozidla 9,50 Kč smluvní

Ceník ostatních a souvisejích služeb

Služba Cena za hod
Nakládání a skládání nákladu 180,00 Kč
Čekání na náklad z viny objednatele 150,00 Kč
Nakládání a skládání nákladu 180,00 Kč
Vyřizování celních formalit 180,00 Kč
Traktor Zetor (převozy v místě do 10 km a 3t) 460,00 Kč
Převozy v místě vozidlem nad 3t 600,00 Kč