Průběh výuky žadatelů o řidičská oprávnění

Přihlášení do kurzu

Přinést do autoškoly potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

V autoškole vyplnit a odevzdat žádost o výcvik.

Žák čeká 5 dní než autoškola předá žádost na pověřený úřad, tedy 6 den žák může začít výuku.

Výuka teorie

Výuka předpisů a teorie jízdy. Výuka teorie probíhá v učebnách v Červeném Kostelci a České Skalici 1x týdně, v případě potřeby individuálně dle možností žáka.

Výuka jízdy

Dle výuky žák provádí jízdy a zároveň je podle znalostí pravidel průběžně kontrolován testy. Jízdy jsou plánovány individuálně dle možností žáka.

Ukončení výcviku

Po ukončení výcviku je žák přihlášen na příslušný městský úřad k závěrečné zkoušce ke které ho předvádí autoškola. Termín zkoušek stanoví městský úřad po dohodě s příslušnou autoškolou.

Zkouška

Ústně zkouška z ovládání a údržby vozidla jen pro skupiny C, E.

Zkouška z jízdy se provádí ve vozidle autoškoly dle příslušné skupiny nebo podskupiny.

Vydání řidičského oprávnění

Pokud žadatel uspěje ve všech dvou nebo třech (pro skupiny C,E) částech zkoušky, může si následující úřední den na příslušném městském úřadě obce s rošířenou působností dle trvalého bydliště zažádat o vydání řidičského průkazu.