Vrácení řidičského oprávnění

Řidič, kterému bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu delší než 12 měsíců, musí pro vrácení řidičského oprávnění úspěšně složit přezkoušení z odborné způsobilosti, přezkoušení je třeba složit z každé skupiny, o kterou žádá.

Přihlášení

Přihlášení k přezkoušení odborné způsobilosti:

Žádost i posudek nechte potvrdit praktickým lékařem. Na razítku musí být text "praktický lékař", jméno lékaře musí být čitelné.

S vyplněnou žádostí nás navštivte na našich pobočkách, kde s vámi dohodneme plán přezkoušení:

Rozsah přezkoušení

  • Test z pravidel provozu a zdravotní přípravy (na PC)
  • Ústní zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel
  • Zkouška z praktické jízdy pro každou skupinu
  • Po úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel doložit úspěšné absolvování psychotestů akreditovaného dopravního psychologa (seznam na vyžádání v autoškole).