Akreditované školící středisko

Školení řidičů referentů

Firmy a organizace, kde zaměstnanci k výkonu své pracovní činnosti řídí motorové vozidlo (i občas a to firemní, či soukromé), mají zákonnou povinnost takovému zaměstnanci zajistit pravidelné školení řidičů motorových vozidel vedené osobou odborně způsobilou.

 • Vystavení osvědčení o absolvování školení.
 • Školení probíhá v učebnách autoškoly, nebo v prostorách zaměstnavatele.
 • Možnost spojeného školení se školením bezpečnosti práce.

Kontaktujte nás pro skupinovou nabídku školení řidičů referentů >

Ceník referentských školeníProfesní průkazy


 • Pravidelné školení
  • Určeno pro držitele profesních průkazů skupin C,CE,D,DE.
  • Rozsah 7 vyučovacích hodin.
  • Aktuální témata, změny legislativy.
  • Prohloubení znalostí v rozsahu výuky pro získání profesního osvědčení.
  • Akreditované školící středisko.

 • Vstupní školení - k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče držitelů řidičského oprávnění C,CE,D,DE. Školení je v rozsahu 140 hodin (21 let), resp. 280 hodin (18 let). Zkouška je formou testu - 80 otázek z 8 okruhů.
  Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5let od data vydání, v případě ABSOLVOVÁNÍ pravidelného školení.

  Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
  • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky,
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
  • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Kontaktujte nás skupinovou zvýhodněnou nabídku profesního školení >

Ceník profesních školení