Přehled skupin a podskupin řidičských oprávnění

Skupina / podskupina Popis oprávnění Věk Způsobilost
AM mopedy a malé motocykly s konstrukční rychlostí do 45 km/h 15 let
A1 lehké motocykly do 125 ccm a 11 kW a tříkolky do 15 kW 16 let
A2 motocykly do 35 kW 18 let
A motocykly bez omezení a tříkolky nad 15 kW 24 let
B motorová vozidla do 3500 kg + přípojné vozidlo do 750 kg 18 let
B+E jízdní soupravy z vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg 18 let B
C1 motorová vozidla nad 3 500 kg do 7 500 kg + přípojné vozidlo do 750 kg 18 let B
C1+E jízdní soupravy z vozidla podskupiny C1 a přípojného vozidla nad 750 kg hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg 18 let C1
C motorová vozidla nad 3 500 kg nejvýše 8 místy + přípojné vozidlo do 750 kg 21 let B
C+E jízdní soupravy z vozidla skupiny C a přípojného vozidla nad 750 kg 21 let C
D1 motorová vozidla určená pro přepravu více než 8 osob, ale ne více než 16 osob (kromě řidiče) + přípojné vozidlo do 750 kg 21 let B
D1+E jízdní soupravy z vozidla podskupiny D1 a přípojného vozidla nad 750 kg hmotnost soupravy nesmí převyšovat 12 000 kg 21 let D1
D jízdní soupravy z vozidla skupiny D a přípojného vozidla nad 750 kg 24 let B
D+E jízdní soupravy z vozidla podskupiny D a přípojného vozidla nad 750 kg 24 let D
T traktory a samojízdné pracovní stroje - k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo 17 let